Om mej - About me

"Kärt barn har många namn..."

Jag heter Eva och bor i Järnäs, Nordmaling tillsammans med min sambo Peder. Jag är en heltidsarbetande tvåbarnsmamma med (trav)hästar som huvudsaklig fritidssysselsättning. När jag får tid över så stickar jag gärna. Jag har dock insett att det finns en övre gräns för hur många sockar mm jag och mina nära och kära kan behöva, därför väljer jag att sälja en del för att kunna köpa nya garner och sticka lite mer...

Idén till namnet LillE Design kommer från några av de namn jag kallats under åren. Som liten kallade min farfar mej oftast för "Lill-Eva" eller "Evan", Eftersom Evan design redan var taget föll valet på LillE(va).

Välkomna att kontakta mej för ev beställning.

 

eva.jpg

"A beloved child has many names ..."


My name is Eva and I live in Järnäs, Nordmaling located in Northern Sweden with my partner Peder. I am a full time working mother of two with (harness) horses as my main leisure activity. When I have time I like to knit. However, I have realized that there is an upper limit to how many socks etc. me and my loved ones may need, therefore I choose to sell some to buy new yarns and knit some more ...

The idea for the name Lille Design comes from some of the names I have been called over the years. As a kid my grandfather called me often for  "Little Eva" ("Lill-Eva") or  "Evan" Since Evan design was already almost chose Lille(va).

Welcome to contact me for any order.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)